Doporučení

Zajímejte se rovněž o následující pro Vás důležité skutečnosti:

  • zda se jedná o prostor vhodný k bydlení - mezi nabízenými
    prostory se mohou vyskytovat i místa k bydlení nevhodná;

  • zda má prostor potřebné revize: plynu, elektřiny, požární ochrany, komína;

  • zda udávané vzdálenosti a okolí odpovídají popisu;

  • kdo další má do bytu přístup;

  • zda chcete poskytnout předem své osobní údaje bez upozornění, komu je poskytujete a jak s nimi bude naloženo;

  • zda platíte inzerovanou cenu, v níž je zahrnut i poplatek za rekreační pobyt bez jakýchkoli dalších příplatků.