Daňová a živnostenská povinnost

Využíváte webové služby (např. Airbnb, Booking, Trivago, Roomorama, VRBO) pro poskytování bytu či domu na území hl. m. Prahy k užívání („sdílenému“ ubytování) turistům? Zákonné povinnosti se týkají i Vás!

 

Daňová povinnost

Pokud poskytujete za úplatu Vaši nemovitost k ubytování třetím osobám, je Vaší povinností platit daně z příjmu fyzických
či právnických osob a případně odvody na sociální a zdravotní pojištění.
 

Podrobnější informace o dani z příjmu fyzických osob se dozvíte na:

Podrobnější informace o dani z příjmu právnických osob se dozvíte na:

Podrobnější informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb se dozvíte na:

 

Živnostenské oprávnění

Činnost spočívající v ubytování za úplatu i v bytových a rodinných domech, pokud je provozována podnikatelským způsobem (tj. samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem) lze vykonávat pouze na základě živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací volnou s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor 55. Ubytovací služby.

Pokud je ubytování realizováno na základě živnostenského oprávnění, má prostor, v němž je ubytování poskytováno, charakter živnostenské provozovny. Zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně je podnikatel podle § 17 odst. 3 živnostenského zákona povinen předem oznámit obecnímu živnostenskému úřadu. Živnostenská provozovna musí být také stanoveným způsobem označena jménem, příjmením, obchodní firmou nebo názvem podnikatele a jeho identifikačním
číslem osoby, jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, provozní dobou, kategorií a třídou ubytovacího zařízení
(§ 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona).

Při ukončení provozování činnosti v provozovně má podnikatel dále povinnost oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese
lze vypořádat jeho případné závazky (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona).

Podrobnější informace se dozvíte na: