Pro sousedy

V případě rušení veřejného pořádku (např. hlučné chování osob v době nočního klidu) nebo dalšího závadového chování ubytovaných, ale i jiných osob, se lze obrátit na Městskou policii hl. m. Prahy nebo Policii ČR.