Oznamovací povinnost cizinecké policii

Pokud poskytujete ubytování cizincům, vztahují se na Vás povinnosti dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky.

Ubytovatelem se dle tohoto zákona rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců.

 

Povinnost ubytovatele:

  • ubytovatel je povinen oznámit policii ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování;

  • vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole;
    při zahájení kontroly je povinen předložit domovní knihu
    obsahující údaje k cizincům ubytovaným v té době.

Podrobnější informace se dozvíte na:

 

Pozor - neznalost zákona neomlouvá, za plnění povinností odpovídáte Vy.