Důležitá pravidla pro ubytované turisty

Pokud se rozhodnete využít služeb „sdíleného“ ubytování zprostředkovaných webovou službou (např. Airbnb, Booking, Trivago, Roomorama, VRBO) mějte na paměti, že jste
ubytováni v prostorách, kde žijí místní obyvatelé dlouhodobě!


Důležitá pravidla pro ubytované turisty

 1. Dodržujte domovní řád - dokument, který upravuje práva
  a povinnosti osob žijících v domě.

 2. Noční klid - mezi 22.00 a 6.00 hodinou je podle platného práva období nočního klidu. I mimo tento čas se prosím chovejte ohleduplně k ostatním obyvatelům a nehlučte.

 3. Kouření - marihuana v České republice není legální, ale i kouření cigaret může být pro osoby v domě obtěžující. Bývá běžné, že domovní řád kouření v bytech i společných prostorách domu zakazuje.

 4. Ohleduplnost k majetku - neničte vybavení domu, ve kterém se byt nachází.

 5. Neberte si do bytu další osoby - nejen vůči ubytovateli není fér, když se ubytujete ve dvou a pak si přivedete dalších deset osob.
  Ať už jsou to lidé, které potkáte v baru či spolucestující.

 6. Dodržujte hygienické standardy - odpad nechávejte POUZE
  na místech k tomu určených, neznečišťujte společné prostory, nesplachujte do toalet věci, které k tomu nejsou určené
  (mohlo by dojít k vytopení bytů a škodu budete muset zaplatit).

 7. Neodhazujte lahve - pokud si chcete v bytě posedět u vína, vyhoďte lahve na místo k tomu určené. Nenechávejte nikde
  rozbité střepy.

 8. Když se něco přihodí, volejte pomoc - dojde-li k požáru,
  zranění či se někdo do bytu vloupá, volejte ihned linku
  záchranných sborů:

  • Hasiči: 150
  • Policie: 158
  • Záchranná služba: 155
  • Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112