Daňová a živnostenská povinnost

Využíváte webové služby (např. Airbnb, Booking, Trivago, Roomorama, VRBO) pro poskytování bytu či domu na území hl. m. Prahy k užívání („sdílenému“ ubytování) turistům? Zákonné povinnosti se týkají i Vás!

 

Daňová povinnost

Pokud poskytujete za úplatu Vaši nemovitost k ubytování třetím osobám, je Vaší povinností platit daně z příjmu fyzických
či právnických osob a případně odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Podrobnější informace o dani z příjmu fyzických osob se dozvíte na:

Podrobnější informace o dani z příjmu právnických osob se dozvíte na:

Podrobnější informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb se dozvíte na:

 

Živnostenské oprávnění

Činnost spočívající v poskytování ubytovávání za úplatu i v bytových a rodinných domech, pokud je provozována podnikatelským způsobem (tj. samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku), lze vykonávat pouze na základě živnostenského oprávnění.

Podrobnější informace se dozvíte na: